Tállya története

XIII. században, a tatárjárás után betelepített vallon telepesek az erdőket kiirtották (taille: vágás, irtás) és valószínűleg ebből alakult ki a település neve, amely névmagyarázataként fogható fel. Az 1562-i tridenti zsinaton IV. Pius pápa eképpen emlékezett meg:...